Zabezpieczenie medyczne imprez

Zapewniamy profesjonalne zabezpieczenie medyczne imprez masowych, takich jak: koncerty, zawody sportowe, targi, konferencje, festyny i festiwale. Przygotowujemy kompleksowy plan zabezpieczenia medycznego, kierując się wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Zarówno na etapie planowania imprezy, jak i w jej trakcie pozostajemy w kontakcie z organizatorem. Nasi pracownicy wyposażeni się w środki łączności bezprzewodowej, umożliwiające sprawną komunikację i natychmiastowe reagowanie na zdarzenia wymagające interwencji medycznej.

 

 

ratownicy medyczni przed ambulansem

Na czym polega usługa zabezpieczenia medycznego imprezy masowej?

Biorąc pod uwagę rodzaj imprezy, liczbę uczestników i stopień ryzyka, wysyłamy na miejsce odpowiednio wyposażony personel medyczny. Nasi pracownicy mogą pieszo patrolować teren imprezy, dysponując torbami ratunkowymi oraz defibrylatorami AED. W przypadku większych imprez tworzymy dodatkowo punkty medyczne i podstawiamy ambulanse. Zgodnie z planem zabezpieczenia medycznego zwracamy uwagę na konieczność odpowiedniego rozstawienia patroli pieszych oraz oznakowanych punktów medycznych. Ma ono zapewnić każdemu uczestnikowi imprezy możliwość szybkiego otrzymania pomocy medycznej – ten czas nie powinien przekraczać kilku minut.

Warianty realizacji zabezpieczenia medycznego

Oferujemy następujące warianty realizacji zabezpieczenia medycznego:

 


Zapoznaj się z dostępnymi wariantami realizacji zabezpieczenia, w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu

 

ilustracja wariantów ochrony