Kurs ratownictwa drogowego

Organizowany przez nas kurs ratownictwa drogowego obejmuje naukę udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Prowadzimy zajęcia terenowe z elementami pozoracji ratowniczych realnych zdarzeń drogowych i możliwych urazów. Uczestnicy kursu nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu postępowania w przypadku najczęściej spotykanych urazów i zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.

Opis:

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników ruchu kołowego, począwszy od rowerzystów po kierowców zawodowych. Nie zapominajmy, że każdy z nas może być świadkiem wypadku komunikacyjnego! Zajęcia praktyczne odbywają się w większości na zewnątrz z wykorzystaniem samochodów. Zależy nam żeby w sytuacji zagrożenia uczestnicy zachowali zimną krew i wiedzieli jak udzielić pierwszej pomocy. Pozoracje odtwarzają realnie urazy, jakie mogą wystąpić podczas wypadku. Główny nacisk położony jest na urazy głowy i kręgosłupa.

Program:

Aspekty prawne pierwszej pomocy | Zabezpieczenie miejsca zdarzenia w wypadkach komunikacyjnych | Ocena stanu poszkodowanego będącego w samochodzie | Ocena stanu poszkodowanego motocyklisty i rowerzysty | Urazy głowy i kręgosłupa | Ewakuacja | Wyposażenie apteczki samochodowej | Wstrząs | Postępowanie w przypadku najczęściej spotykanych urazów | Zasady udzielania pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych | Krwotoki.

Ćwiczenia:

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia | Użycie gaśnicy | Ocena stanu poszkodowanego | Zakładanie kołnierza ortopedycznego | Ewakuacja z samochodu | Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy | Układanie w pozycję boczną bezpieczną | Resuscytacja krążeniowo – oddechowa | Pozycja przeciwwstrząsowa | Unieruchamianie kończyn | Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych wypadków komunikacyjnych.

 

udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu