Szkolenia medyczne dla zakładów pracy – Śląsk

Prowadzimy profesjonalne szkolenia medyczne dla zakładów pracy. Przekazujemy uczestnikom wiedzę teoretyczną na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczymy umiejętności praktyczne, aby wyrobić odpowiednie nawyki. Naszym celem jest przygotowanie uczestników szkolenia do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, do których może dojść w miejscu pracy. Zwracamy uwagę na współpracę w grupie, jednak dążymy do tego, aby każdy uczestnik przećwiczył podstawowe umiejętności na manekinie. Program szkoleń dopasowujemy do specyfiki konkretnej branży oraz oczekiwań Klienta. Współpracujemy z instytucjami i korporacjami. Organizujemy również kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli i innych pracowników instytucji publicznych. W takim przypadku poszerzamy zakres kursu o zasady postępowania w przypadku najmłodszych.

Na czym polega kurs pierwszej pomocy dla pracowników?

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracodawca powinien wyznaczyć osobę lub osoby do udzielania pierwszej pomocy. Do decyzji pracodawcy należy liczba pracowników, na których będzie spoczywał obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej – powinien wziąć pod uwagę ryzyko wypadków w danym zakładzie pracy oraz liczbę pracowników (w większych firmach i instytucjach, należy wyznaczyć do tego zadania więcej osób).

Podczas szkolenia wykorzystujemy specjalistyczne fantomy. Uczymy zasad prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także reguł postępowania w przypadku sytuacji takich, jak: zadławienie, napad padaczkowy itp. Drugą część szkolenia stanowi omówienie najczęściej spotykanych urazów – tematyka kursu zależy od rodzaju działalności danej firmy. Dysponujemy profesjonalnymi środkami do charakteryzacji, dzięki którym przygotowujemy realistyczne pozoracje ratownicze.

Czego uczymy na naszym szkoleniu medycznym dla zakładów pracy?

Zakres szkolenia medycznego dla zakładów pracy jest ustalany indywidualnie. Bierzemy pod uwagę nie tylko charakter funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, lecz także stopień zaawansowania pracowników. Prowadzimy kursy podstawowe i rozszerzone, pozwalające na uzupełnienie już posiadanej wiedzy i umiejętności.

Uczymy naszych kursantów zasad ewakuacji, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zachowania w przypadku zakrztuszenia i urazów, a także sposobów układania poszkodowanego tak, by nie doprowadzić do pogorszenia jego stanu zdrowia. Pokazujemy również, jak zdiagnozować uszkodzenia ciała i których czynności należy unikać, by nie zaszkodzić ratowanej osobie.

Dlaczego warto postawić na szkolenia medyczne dla pracowników firm?

Szkolenia medyczne dla zakładów pracy to sposób na zminimalizowanie skutków wypadków w trakcie wykonywania zadań służbowych. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim w przypadku przedsiębiorstw, w których pracownicy działają na dużych wysokościach lub mają kontakt z automatycznymi maszynami zasilanymi energią elektryczną. Podstawowa wiedza o sposobach reanimacji poszkodowanych przydaje się również pracownikom biurowym. Szybkie działanie, jeszcze przed przyjazdem karetki, pozwala na ograniczenie przykrych skutków, a często nawet uratowanie życia osobie, która uległa wypadkowi.

Organizujemy szkolenia medyczne dla zakładów pracy na terenie całego Śląska i w okolicach.