Szkolenia medyczne dla zakładów pracy

Prowadzimy profesjonalne szkolenia medyczne dla zakładów pracy. Przekazujemy uczestnikom wiedzę teoretyczną na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczymy umiejętności praktyczne, aby wyrobić odpowiednie nawyki. Naszym celem jest przygotowanie uczestników szkolenia do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, do których może dojść w miejscu pracy. Zwracamy uwagę na współpracę w grupie, jednak dążymy do tego, aby każdy uczestnik przećwiczył podstawowe umiejętności na manekinie. Program szkoleń dopasowujemy do specyfiki konkretnej branży oraz oczekiwań Klienta. Współpracujemy z instytucjami i korporacjami.

 

Na czym polega kurs pierwszej pomocy dla pracowników?

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracodawca powinien wyznaczyć osobę lub osoby do udzielania pierwszej pomocy. Do decyzji pracodawcy należy liczba pracowników, na których będzie spoczywał obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej – powinien wziąć pod uwagę ryzyko wypadków w danym zakładzie pracy oraz liczbę pracowników (w większych firmach i instytucjach, należy wyznaczyć do tego zadania więcej osób).

Podczas szkolenia wykorzystujemy specjalistyczne fantomy. Uczymy zasad prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także reguł postępowania w przypadku sytuacji takich, jak: zadławienie, napad padaczkowy itp. Drugą część szkolenia stanowi omówienie najczęściej spotykanych urazów – tematyka kursu zależy od rodzaju działalności danej firmy. Dysponujemy profesjonalnymi środkami do charakteryzacji, dzięki którym przygotowujemy realistyczne pozoracje ratownicze.