Kurs pierwszej pomocy dla dzieci na Śląsku

Prowadzimy kursy pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizowane przez nas szkolenia obejmują przekazanie wiedzy i naukę praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci został zaplanowany w taki sposób, by przekazać jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie. Najmłodsi często tracą zainteresowanie, gdy lekcje trwają zbyt długo. Z tego powodu nasi specjaliści dobierają takie metody pracy, które pozwalają na utrzymanie uwagi kursantów, a jednocześnie nauczenie ich, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Prowadzimy jednorazowe i cykliczne kursy pierwszej pomocy dla dzieci – regularne utrwalanie zdobytych informacji jest niezwykle istotne, by działać sprawnie w razie prawdziwego zagrożenia.

Kto może wziąć udział w naszym kursie pierwszej pomocy dla dzieci?

Organizujemy kurs pierwszej pomocy dla uczniów, a także zorganizowanych grup. Często pojawiamy się w szkołach, gdzie prowadzimy szkolenia w godzinach nauki. Przywozimy ze sobą wszystkie niezbędne akcesoria, pozwalające na przećwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce. To m.in. fantomy, na których można przetestować sposób wykonywania masażu serca.

W razie konieczności możemy przeprowadzić też kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli. Takie szkolenie pomoże pedagogom działać sprawnie w razie wypadku wśród podopiecznych czy współpracowników. Organizacją tego typu zajęć powinien zająć się przedstawiciel placówki dydaktycznej.

Kursy pierwszej pomocy powinny być realizowane już w najniższych klasach szkoły podstawowej. Wiedza przekazywana od dziecka znacznie skuteczniej utrwala się w pamięci młodego człowieka. Regularne powtarzanie zdobytych wiadomości sprawia, że dziecko potrafi sprawnie reagować na zagrożenie, co jest niezwykle istotne dla osoby poszkodowanej. Taka wiedza przydaje się na każdym etapie życia – nigdy nie wiadomo bowiem, kiedy dojdzie do wypadku.

uczniowie wykonujący pierwszą pomoc

Opis:

Kurs pierwszej pomocy dla uczniów uwzględnia elementy kursu podstawowego. Dodatkowo jest on wzbogacony o elementy profilaktyki związanymi z prowadzeniem zdrowego stylu życia. Instruktorzy poprzez pierwszą pomoc demonstrują wpływ różnego rodzaju substancji na zdrowie. Program szkolenia obejmuje wiele elementów integrujących grupę. W trakcie kursu poza manekinami i środkami do charakteryzacji urazów wykorzystywane są specjalne alkogoogle odwzorowujące wpływ alkoholu na sprawność funkcjonowania. Szkolenie trwa 6-8h dydaktycznych.

Program:

Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia | Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych | Wezwanie pomocy | Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym | Resuscytacja krążeniowa | Omdlenia, atak serca, padaczka | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Krwotoki | Rany i oparzenia | Urazy kostno-stawowe.

Ćwiczenia:

Ocena stanu poszkodowanego | Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy | Układanie w pozycję boczną bezpieczną | Resuscytacja krążeniowo-oddechowa | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Unieruchamianie kończyn | Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów

Zapraszamy do kontaktu mieszkańców Śląska i nie tylko. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.