Kursy dla uczniów

Prowadzimy kursy pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizowane przez nas kursy dla uczniów obejmują przekazanie wiedzy i naukę praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym: resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Opis:

Kurs pierwszej pomocy dla uczniów uwzględnia elementy kursu podstawowego. Dodatkowo jest on wzbogacony o elementy profilaktyki związanymi z prowadzeniem zdrowego stylu życia. Instruktorzy poprzez pierwszą pomoc demonstrują wpływ różnego rodzaju substancji na zdrowie. Program szkolenia obejmuje wiele elementów integrujących grupę. W trakcie kursu poza manekinami i środkami do charakteryzacji urazów wykorzystywane są specjalne alkogoogle odwzorowujące wpływ alkoholu na sprawność funkcjonowania. Szkolenie trwa 6-8h dydaktycznych.

Program:

Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia | Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych | Wezwanie pomocy | Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym | Resuscytacja krążeniowa | Omdlenia, atak serca, padaczka | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Krwotoki | Rany i oparzenia | Urazy kostno – stawowe. 

Ćwiczenia:

Ocena stanu poszkodowanego | Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy | Układanie w pozycję boczną bezpieczną | Resuscytacja krążeniowo - oddechowa | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Unieruchamianie kończyn | Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów

 

uczniowie wykonujący pierwszą pomoc