Kurs PP AED

Organizujemy kurs pierwszej pomocy obejmujący naukę korzystania z defibrylatora zewnętrznego AED. Uczestnicy szkolenia zdobywają również merytoryczną wiedzę na temat aspektów prawnych pierwszej pomocy i zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Opis:

Kurs podstawowy pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą układanie poszkodowanych w różne pozycje oraz czynności resuscytacyjne na manekinach. Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Dzięki nim uczestnicy mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i nauczyć się je opatrywać. Szkolenie trwa 8h dydaktycznych.

 

Program:

Aspekty prawne pierwszej pomocy | Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia | Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych | Wezwanie pomocy | Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym | Resuscytacja krążeniowo - oddechowa | Omdlenia, atak serca, padaczka | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Krwotoki | Rany i oparzenia | Urazy kostno - stawowe | Użycie AED.

 

Ćwiczenia:

Ocena stanu poszkodowanego | Bezpieczne odwracanie z brzucha na plecy | Układanie w pozycję boczną bezpieczną | Resuscytacja krążeniowo – oddechowa | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Unieruchamianie kończyn | Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów.

 

ratownik medyczny podczas szkolenia