Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Prowadzimy kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli. W trakcie szkoleń przekazujemy wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom oraz osobom dorosłym. Program kursu umożliwia przygotowanie uczestników do różnych sytuacji, które mogą wydarzyć się w budynku szkoły i jej otoczeniu, np. na boisku. Dążymy do tego, aby każdy uczestnik naszego kursu dla nauczycieli potrafił szybko i sprawnie przystąpić do przedmedycznych czynności ratunkowych.

 

Na czym polega kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli?

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli przeznaczony jest dla nauczycieli oraz innych pracowników placówek oświatowych. Uczestnicy ćwiczą m.in. układanie poszkodowanych w odpowiednie pozycje zależnie od rodzaju urazu. Przeprowadzamy ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na manekinach. Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów.

Kurs spełnia wymóg przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. Szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych.

 

kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Program szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Program oferowanego przez nas szkolenia dla nauczycieli obejmuje następujące zagadnienia:

 • aspekty prawne pierwszej pomocy,
 • ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych,
 • wezwanie pomocy,
 • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, w tym układanie w pozycję boczną bezpieczną,
 • bezpieczne odwracanie poszkodowanego z brzucha na plecy,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych,
 • defibrylacja z wykorzystaniem AED,
 • zasady postępowania w przypadku omdlenia, ataku serca, napadu padaczkowego, krwotoku,
 • pierwsza pomoc w przypadku zakrztuszenia się dziecka lub osoby dorosłej,
 • ewakuacja,
 • rany i oparzenia,
 • urazy kostno-stawowe, w tym zasady unieruchamiania kończyn,
 • pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów.

 

Ćwiczenia:

Ocena stanu poszkodowanego | Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy | Układanie w pozycję boczną bezpieczną | Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i dorosłych | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Unieruchamianie kończyn | Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów