Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli – szkolenia na Śląsku

Prowadzimy kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli. W trakcie szkoleń przekazujemy wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom oraz osobom dorosłym. Program kursu umożliwia przygotowanie uczestników do różnych sytuacji, które mogą wydarzyć się w budynku szkoły i jej otoczeniu, np. na boisku. Dążymy do tego, aby każdy uczestnik potrafił szybko i sprawnie przystąpić do przedmedycznych czynności ratunkowych.

Na czym polega kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli?

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli przeznaczony jest dla nauczycieli oraz innych pracowników placówek oświatowych. Uczestnicy ćwiczą m.in. układanie poszkodowanych w odpowiednie pozycje zależnie od rodzaju urazu. Przeprowadzamy ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na manekinach. Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów.

Kurs spełnia wymóg przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. Szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych.

kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Program szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Program oferowanego przez nas szkolenia dla nauczycieli obejmuje następujące zagadnienia:

 • aspekty prawne pierwszej pomocy,
 • ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych,
 • wezwanie pomocy,
 • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, w tym układanie w pozycję boczną bezpieczną,
 • bezpieczne odwracanie poszkodowanego z brzucha na plecy,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych,
 • defibrylacja z wykorzystaniem AED,
 • zasady postępowania w przypadku omdlenia, ataku serca, napadu padaczkowego, krwotoku,
 • pierwsza pomoc w przypadku zakrztuszenia się dziecka lub osoby dorosłej,
 • ewakuacja,
 • rany i oparzenia,
 • urazy kostno-stawowe, w tym zasady unieruchamiania kończyn,
 • pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów.

Prowadzimy kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli zarówno dla osób, które nigdy wcześniej nie brały udziału w tego typu szkoleniach, jak i dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Regularne powtarzanie umiejętności praktycznych pozwala bowiem na znacznie sprawniejsze działanie w sytuacji prawdziwego zagrożenia. Dobieramy plan szkolenia do stopnia zaawansowania grupy docelowej i maksymalnego czasu, jaki jest w stanie poświęcić na kurs. Możemy przeprowadzić zajęcia przyspieszone, a także te kompleksowe, pozwalające na przekazanie wszystkich kluczowych informacji o działaniu w razie zagrożenia zdrowia i życia.

W przypadku nauczycieli często stawiamy na kurs pierwszej pomocy pediatrycznej. Obejmuje on zagadnienia, które dotyczą ratowania zdrowia i życia najmłodszych. Wiedza na ten temat sprawdzi się przede wszystkim w przypadku nauczycieli pracujących w przedszkolach, żłobkach i szkołach podstawowych. Akcje ratunkowe w przypadku dzieci i niemowląt powinny być bowiem przeprowadzane z zachowaniem kilku dodatkowych zasad bezpieczeństwa.

Ćwiczenia:

Ocena stanu poszkodowanego | Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy | Układanie w pozycję boczną bezpieczną | Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Unieruchamianie kończyn | Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów

Uczymy naszych kursantów postępowania nie tylko w przypadku zatrzymania akcji serca, lecz także urazów dotyczących kończyn czy głowy. Przekazujemy wiedzę, która może pomóc uchronić poszkodowanego przed utratą zdrowia, a także życia. Nasze szkolenia są prowadzone przez profesjonalistów z odpowiednimi uprawnieniami.

Zapraszamy do kontaktu pracowników oświaty na Śląsku i w okolicach. Organizujemy szkolenia zarówno dla osób prywatnych, jak i całych grup. Planujemy szkolenia przede wszystkim na prośbę dyrekcji i innych podmiotów odpowiedzialnych za doskonalenie umiejętności nauczycieli.