Szkolenia dla dzieci

Organizujemy szkolenia dla dzieci i rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy pediatrycznej. Uczestnikom przekazujemy wiedzę merytoryczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające skuteczną pomoc przedmedyczną dzieciom i niemowlętom. Prowadzony przez nas kurs uwzględnia zagadnienia takie jak: specyfika udzielania pierwszej pomocy dzieciom, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt oraz postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

 

Opis:

Kurs pediatryczny pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Przeznaczony jest dla rodziców i opiekunów. W czasie szkolenia uczestnicy poznają różnice wynikające z anatomii i psychologii między udzielaniem pierwszej pomocy dzieciom, a osobom dorosłym. Uczestnicy ćwiczą na manekinach niemowlęcych i dziecięcych. Podczas kursu omawiane są najczęściej spotykane sytuacje udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Uczestników szkolenia wyposażamy w materiały - zeszyty ćwiczeń stanowiące źródło wiedzy, do której można wracać. Szkolenie trwa 8h dydaktycznych.

 

Program:

Aspekty prawne pierwszej pomocy | Specyfika udzielania pierwszej pomocy dzieciom | Etapy rozwoju dziecka | Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia - profilaktyka | Zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom | Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych | Wezwanie pomocy | Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym | Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci i niemowląt | Drgawki / Padaczka | Omdlenia | Zadławienia / Zakrztuszenia | Użądlenia | Wstrząs | Zatrucia | Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy | Krwotoki | Rany, oparzenia i pogryzienia | Urazy kostno - stawowe | Urazy głowy i kręgosłupa.

 

Ćwiczenia:

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia | Ocena stanu poszkodowanego | Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy | Układanie w pozycję boczną bezpieczną | Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i niemowląt | Zakrztuszenia / Zadławienia | Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych stanów nagłych u dzieci | Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów u dzieci.

szkolenie dzieci pierwszej pomocy