Kurs dla nauczycieli

Prowadzimy szkolenia pierwszej pomocy dla nauczycieli. W trakcie kursów dla nauczycieli przekazujemy wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Uczymy m.in. oceny stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych oraz postępowania w przypadku omdleń, ataków serca, zakrztuszeń i krwotoków.

Opis:

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli przeznaczony jest dla grona pedagogicznego jak i innych pracowników placówek oświatowych. Pozwala on nabyć umiejętności praktycznego udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą układanie poszkodowanych w różne pozycje i resuscytacje na manekinach. Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Pozoracje odzwierciedlają zdarzenia, do jakich może dość w szkołach. Dzięki nim uczestnicy mogą lepiej się przygotować na wypadek różnego rodzaju sytuacji. Kurs spełnia wymóg przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. Szkolenie trwa 8h dydaktycznych.

 

Program:

Aspekty prawne pierwszej pomocy | Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia | Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych | Wezwanie pomocy | Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym | Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci i dorosłych | Defibrylacja | Omdlenia, atak serca, padaczka | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Krwotoki | Rany i oparzenia | Urazy kostno – stawowe.

Ćwiczenia:

Ocena stanu poszkodowanego | Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy | Układanie w pozycję boczną bezpieczną | Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i dorosłych | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Unieruchamianie kończyn | Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów

 

 

kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli