Jak prawidłowo korzystać z defibrylatora AED?

Nagłe zatrzymanie akcji serca stwierdza się wtedy, gdy poszkodowany nie wykazuje żadnych funkcji życiowych i nie można u niego zidentyfikować oddechu. W takim przypadku niezbędna okazuje się szybka reakcja. W pierwszej kolejności należy wezwać pomoc. Dalej trzeba przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale jeśli ta nie przyniesie efektu, warto skorzystać z defibrylatora AED. Niestety, nie wszyscy wiedzą, jak go używać. Chcąc rozwiać te wątpliwości, przygotowaliśmy dzisiejszą instrukcję.

interwencja karetki pogotowiaPodstawowe zasady korzystania z defibrylatora AED

Aby zyskać pełną wiedzę na temat korzystania z defibrylatora AED, najlepiej wziąć udział w kursie pierwszej pomocy. Niemniej kilka podstawowych informacji postaramy się przekazać w naszym dzisiejszym wpisie.

A zatem, aby móc użyć AED, najpierw trzeba się upewnić, że poszkodowany rzeczywiście przestał oddychać. Następnie należy ocenić, czy miejsce, w którym się znajduje, jest bezpieczne. Jeśli osoba, która straciła przytomność, leży w wodzie lub jest mokra, koniecznie trzeba ją z tej wody wyciągnąć i osuszyć. Dalej należy włączyć AED i postępować zgodnie z komunikatami wizualnymi i dźwiękowymi. Niektóre defibrylatory włączają się automatycznie po uniesieniu pokrywy, inne trzeba uruchomić za pomocą przycisku.

Następnie trzeba odsłonić klatkę piersiową poszkodowanego. W przypadku dużego owłosienia należy ogolić skórę, gdyż włosy mogą zmniejszać skuteczność defibrylacji. Po przygotowaniu poszkodowanego przykleja się elektrody do jego klatki piersiowej. Jedna z nich powinna się znaleźć po prawej stronie mostka poniżej obojczyka, a druga po lewej stronie w linii środkowo-pachowej. Po podłączeniu elektrod można uruchomić przycisk wywołujący impuls elektryczny. W tym czasie nie powinno się dotykać osoby poszkodowanej.