Kto może zostać ratownikiem medycznym?

Ratownictwo medyczne dotyczy przede wszystkim udzielania pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Oprócz tego obejmuje również transport chorych do placówek medycznych, dyżury na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym czy też zabezpieczanie imprez masowych. Niewątpliwie jest to trudny i wymagający zawód. I choć daje wiele satysfakcji, wymaga dużej odpowiedzialności i poświęcenia. Nie jest więc odpowiedni dla każdego. Jak wygląda droga do uzyskania tytułu zawodowego i jakie cechy charakteru powinny wyróżniać ratowników medycznych?

ratownicy medyczni

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Aby zostać ratownikiem medycznym, należy zdobyć odpowiednie wykształcenie i uzyskać tytuł zawodowy. Taką możliwość dają trzyletnie studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne. W czasie ich trwania, przyszły ratownik medyczny nabywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Teoria obejmuje zagadnienia z przedmiotów takich jak np.:

 • pierwsza pomoc,
 • anatomia,
 • biologia,
 • diagnostyka obrazowa,
 • położnictwo i ginekologia,
 • toksykologia,
 • laryngologia,
 • choroby zakaźne,
 • medycyna katastrof.

Dodatkowo studenci mają też zajęcia m.in. z psychologii czy etyki zawodowej. Biorą też udział w obozach sprawnościowych oraz odbywają szereg praktyk w różnych placówkach medycznych. Etap studiów kończy egzamin dyplomowy. Jego pozytywny wynik uprawnia do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Oprócz studiów wyższych możliwość pracy w tej profesji mogą zapewnić też specjalne kursy kwalifikacyjne lub dwuletnie studia kształcenia zawodowego. 

Predyspozycje do wykonywania zawodu ratownika medycznego

W zawodzie ratownika medycznego wykształcenie to jednak nie wszystko. Równie ważne są pewne predyspozycje i cechy charakteru, które pozwalają ratownikom zachować zimną krew nawet w najbardziej wymagających i stresujących sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Wśród nich wymienić należy:

 • umiejętność komunikacji,
 • zdolność do podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • odwagę,
 • sprawność fizyczną,
 • umiejętność trafnej oceny sytuacji na miejscu zdarzenia,
 • skuteczność w działaniu.