Jak postępować w przypadku zakrztuszenia?

Niewłaściwa pozycja podczas spożywania posiłku, mówienie z pełnymi ustami lub nieodpowiedni rozmiar kęsów to najczęstsze przyczyny zakrztuszenia. Zachłyśnięcia i zakrztuszenia nie dotyczą jednak wyłącznie jedzenia, ale obejmują również połknięcie fragmentów zabawek lub innych przedmiotów, które mogą zablokować drogi oddechowe. Blokada dróg oddechowych może z kolei prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a nierzadko także i śmieci w wyniku uduszenia. Gdy dojdzie do zakrztuszenia, znaczenie ma niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy. O tym, jak reagować w takich sytuacjach, piszemy poniżej.

Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc w przypadku zakrztuszenia?

Najczęstszym symptomem wskazującym na blokadę dróg oddechowych jest kaszel nieefektywny, czyli taki, który uniemożliwia mówienie, oddychanie oraz powoduje sinicę. To, jak powinna wyglądać pierwsza pomoc w przypadku jego wystąpienia, zależy od wieku ratowanego. Kursy pierwszej pomocy pediatrycznej, które organizuje zespół ratownictwa medycznego Jura Rescue Team, obejmują zagadnienia dotyczące postępowania w przypadku zakrztuszenia niemowląt i dzieci. Jak wówczas należy reagować?

  • W przypadku zakrztuszenia u niemowląt, gdy dziecko jest przytomne, trzeba ułożyć je w odpowiedniej pozycji. Ciało maluszka należy ułożyć na przedramieniu lub kolanie, jednocześnie stabilizując skierowaną w dół główkę na dłoni. Następnie nadgarstkiem drugiej ręki należy wykonać około pięciu uderzeń w plecy między łopatkami dziecka. Jeśli w wyniku takiego działania, drogi oddechowe nie zostaną odblokowane, w dalszej kolejności należy podjąć czynności resuscytacyjne.
  • Pierwsza pomoc w przypadku zakrztuszenia u starszych dzieci i osób dorosłych wygląda nieco inaczej. Gdy dojdzie do zablokowania dróg oddechowych, należy pochylić poszkodowanego, a następnie wykonać pięć uderzeń w plecy między łopatkami. Gdy ta czynność nie doprowadzi do odblokowania dróg oddechowych, trzeba przejść do uciskania nadbrzusza. W tym przypadku należy stanąć za ratowanym i objąć go w pasie. Zaciśniętą w pięść dłoń powinno się umieścić pomiędzy pępkiem a mostkiem. Drugą dłonią należy przykryć pierwszą i wykonać kilka energicznych ucisków. Jeśli ciało obce nie wydostanie się z ust poszkodowanego, konieczne jest wezwanie pogotowie.

zakrztuszenie