Jakie zagadnienia obejmuje kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli?

Szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń powinien czuć się bezpiecznie. Niestety zasłabnięcia, skaleczenia czy inne przykre sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji mogą zdarzyć się wszędzie. Z tego względu niezwykle ważne jest to, by zarówno nauczyciele, jak i pozostali pracownicy placówek oświatowych potrafili udzielić pierwszej pomocy nieletnim w przypadku nagłych wypadków zagrażających ich zdrowiu oraz życiu. Kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkół zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji są obowiązkowe. Sprawdźmy, jakie zagadnienia powinny obejmować.

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli?

Celem kursów pierwszej pomocy dla nauczycieli jest przygotowanie wychowawców do podjęcia przedmedycznych czynności ratunkowych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczniów i dorosłych przebywających na terenie szkoły. Na takich szkoleniach nauczyciele zdobywają podstawową wiedzę na temat m.in. tego, jak układać poszkodowanego w bezpieczne pozycje w zależności od rodzaju urazu oraz jak reagować w sytuacji, gdy dojdzie do zatrzymania akcji serca. Ponadto nauczyciele uczą się przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz ćwiczą pierwszą pomoc w przypadku zakrztuszeń. Są także instruowani, jak postępować w przypadku różnego rodzaju urazów oraz dowiadują się, jak sprawnie przeprowadzać ewakuację ze strefy zagrożenia.

W programie kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli na Śląsku oferowanym przez nasz zespół ratownictwa medycznego Jura Rescue Team S.C. poza wymienionymi zagadnieniami znaleźć można także zagadnienia z zakresu:

  • prawnych aspektów udzielania pierwszej pomocy,
  • oceny sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
  • oceny stanu poszkodowanego i kontroli jego czynności życiowych,
  • wzywania służb ratunkowych,
  • układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej w sytuacji, gdy jest on nieprzytomny,
  • defibrylacji z wykorzystaniem AED,
  • zasad postępowania w przypadku omdleń, ataków serca, padaczki oraz krwotoków,
  • postępowania w przypadku poparzeń,
  • postępowania w przypadku urazów kostno-stawow

kurs pierwszej pomocy