Jak wygląda pierwsza pomoc w firmie wg obowiązku bhp?

Nieszczęśliwe wypadki mogą zdarzyć się wszędzie, zarówno w domu, na ulicy, jak i w pracy. Co ważne, na utratę zdrowia narażeni są nie tylko pracownicy zakładów produkcyjnych, którzy obsługują specjalistyczne maszyny, ale także wszyscy zatrudnieni niezależnie od rodzaju wykonywanych zadań. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem to, by zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo oraz umożliwić im sprawne przeprowadzenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Jeśli chcesz wiedzieć, jak powinna wyglądać pierwsza pomoc w firmie, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu, w której wyjaśniamy, jak pracodawca powinien dbać o bezpieczeństwo zatrudnionych.

Pierwsza pomoc w firmie a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy każdy pracodawca ma obowiązek poinformowania zatrudnionych o ewentualnych zagrożeniach występujących na określonych stanowiskach oraz podejmowania wszelkich działań, które mają minimalizować takie ryzyko. Ponadto jego powinnością jest też stworzenie w zakładzie pracy punktów pierwszej pomocy z w pełni wyposażonymi apteczkami. Tuż obok nich powinny być umieszczone tablice informacyjne z instrukcjami udzielania pomocy. Przepisy regulują też konieczność przeprowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla każdego, kto zostanie dopuszczony do wykonywania określonych obowiązków.

Oprócz tego pracodawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przynajmniej dla jednej osoby. Kodeks Pracy określa konieczność wyznaczenia osoby lub osób, które przejdą odpowiednie szkolenia i będą odpowiedzialne za udzielenie pomocy każdemu, kto pracuje w zakładzie. Liczba osób, które zostaną wyznaczone, zależy od liczby zatrudnionych. Warto przy tym pamiętać, że takie osoby powinny się znajdować na każdej zmianie. Niemniej im więcej osób ma wiedzę o m.in. resuscytacji, tym lepiej dla pracowników, którzy mogą liczyć na natychmiastową pomoc.

Szkolenia medyczne dla zakładów pracy są specjalnością m.in. naszej firmy Jura Rescue Team s.c., która działa na terenie całego województwa świętokrzyskiego.

wypadek w pracy