Mobilny punkt pobrań wymazów na COVID-19

Prowadzimy mobilny punkt pobrań wymazów na COVID-19 w Zawierciu. Dysponujemy busem wyposażonym w specjalistyczny sprzęt do pobierania wymazów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Wykonujemy testy antygenowe oraz pobieramy wymazy do testów genetycznych RT-PCR. Wymazy pobieramy z zachowaniem niezbędnego rygoru, przestrzegając norm bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 513 130 787.

Czym różni się test antygenowy od testu RT-PCR?

Zarówno test antygenowy, jak i test RT-PCR są przeznaczone do wykrywania bieżącego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Test antygenowy wskazuje obecność w pobranym materiale antygenów koronawirusa, natomiast test RT-PCR wykrywa w próbce jego materiał genetyczny. Test antygenowy jest tańszy, a wynik otrzymuje się po kilku minutach – o zakażeniu świadczą dwie kreski pojawiające się na płytce. Próbkę pobraną do testu RT-PCR trzeba wysłać do laboratorium, dlatego na wynik czeka się średnio dwa dni.

Testy antygenowe są zalecane osobom, u których wystąpiły pierwsze objawy charakterystyczne dla COVID-19, takie jak kaszel, duszności, podwyższona temperatura. W celu zwiększenia wiarygodności testu należy wykonać go w ciągu siedmiu dni od wystąpienia pierwszych objawów. Test RT-PCR można wykonać u osób, które mają objawy wskazujące na COVID-19, a także u osób, które nie mają objawów, ale podejrzewają zakażenie. Ten rodzaj testu wykorzystuje się również do weryfikacji wyników testów antygenowych.

analiza pobranego wymazu

Jak przygotować się do pobrania wymazu na koronawirusa?

Wymaz na koronawirusa powinien być wykonany w pierwszej połowie dnia. Przed pobraniem próbki zastosuj się do poniższych wytycznych:

  • bądź na czczo lub nie spożywaj posiłków na co najmniej trzy godziny przed testem,
  • nie myj zębów i nie używaj płynu do płukania jamy ustnej,
  • nie żuj gumy, nie stosuj leków na ból gardła,
  • nie stosuj leków do nosa,
  • nie rób inhalacji, nie przepłukuj zatok i nie wydmuchuj nosa,
  • wywietrz mieszkanie, jeśli wymaz pobierany będzie w Twoim domu.

Na badanie zgłoś się w maseczce zasłaniającej nos i usta!

Kiedy należy wykonać test na koronawirusa?

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego test na COVID-19 należy wykonać w przypadku:

  • wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, takich jak: kaszel i duszności, gorączka, utrata węchu lub smaku,
  • wystąpienia co najmniej jednego z ostrych objawów infekcji (kaszel, duszności lub gorączka) u pacjenta, który miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub pracownikami służby zdrowia, którzy mogli mieć taki kontakt,
  • wystąpienia objawów ciężkiej infekcji układu oddechowego o nieznanej przyczynie u osób przebywających w szpitalu.

Wykonujemy wymazy antygenowe i PCR COVID-19 również w przypadku osób chcących podróżować do państw, w których wciąż konieczne jest przedstawienie negatywnego wyniku. Takie badanie musi by przeprowadzone przez placówki z odpowiednimi uprawnieniami i potwierdzone testem niedostępnym do użytku domowego. Pozwala on na uzyskanie wiarygodnych wyników, a następnie wystawienie certyfikatu uprawniającego do podróży.

Zachęcamy do kontaktu w celu zdobycia dodatkowych informacji na temat naszych usług. Przedstawimy informacje na temat aktualnych obostrzeń i zasad, jakich trzeba przestrzegać w celu uzyskania wiarygodnego wyniku.